چالش – قسمت یکصد و چهاردهم

موضوع برنامه: انقلاب ملی ایران
همراه با آقایان دکتر سعید بشیرتاش (فعال سیاسی) و فریبرز کرمی زند (افسر پیشین نیروی انتظامی)

یوتیوب فایل صوتی