نگاه دوشنبه 31 شهریور

همراه با علیرضا میبدی در ادامه شماره های پیشین نگاه، گفتگویی داریم با خانم دکتر “ساناز الستی” رییس مرکز مطالعات اعدام در جهان و استاد دانشگاه حقوق که در ارتباط با پیشنهاد اعطای جایزه صلح نوبل به خانم سامره علی نژاد که از قصاص قاتل فرزندش پای چوبه دار گذشت کرد صحبت خواهیم کرد، و در ادامه با آقایان دکتر “علی نیری” فیزیکدان و استاد دانشگاه و دکتر “حسام نوذری” استاد دانشگاه خواهیم بود که نگاهی می اندازیم به شگفتی های اجرام آسمانی و همچنین چگونگی پیدایش سنگواره ها. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با موضوعات مطرح شده در این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود