زنگ سلامت دوشنبه 4 مهر 1401

در سیصد و بیستمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) نگاهی خواهیم داشت به سلامت بدن با مدیریت، دامنه حرکتی، خاصیت ارتجاعی، قدرت، ثبات و استقامت بافت ها. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب