پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 29 شهریور 1401

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده ابتدا نگاهی خواهیم داشت به تجمعات اعتراضی به مرگ مهسا امینی در شهرهای مختلف ایران و شجاعت مردان و زنان ایرانی. و در ادامه به گفتگو با خانم شهران طبری روزنامه نگار خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم