مرغ سحر قسمت دویست و سه – سه شنبه 29 شهریور 1401

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده به گفتگو با آقای حشمت اله طبرزدی – زندانی سیاسی و روزنامه نگار خواهیم پرداخت. مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده نگاهی خواهیم داشت به تجمعات اعتراضی در سراسر ایران. در ادامه به گفته های فرمانده…

پلی از همبستگی ملی میان ایرانیان در سراسر جهان میهمانان: جانان خرم (پاریس)، بهرنگ رهبری (تورنتو) و روزبه منجزی (لس آنجلس) دوشنبه ۴ مهر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا…