ویژه برنامه آینه – جمعه 25 شهریور 1401

قسمت یکصد و بیست و سوم – دایره – الهه امانی فعال حقوق زنان
میهمانان: خانم ها لطیفه احمدی (فعال حقوق زنان) و مروا دشتی (دانشجوی رشته خبرنگاری)