001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

سفير شنبه 29 شهريور – فستيوال فيلم ونيز

در این شماره از سفیر سری خواهیم زد به دنیای پر هیاهوی سینما در ونیز و گزارشی از آخرین فستیوال فیلم در این شهر رویایی. با ما همراه باشید

دانلود