چهره شنبه 29 شهريور – اليزابت تيلور

” دیگر از زیبا رویان عصر طلایی هالیوود بود و سمبلی از روزهای خوب سینما… گربه ی ملوس و عاشق پیشه ی شیروانی های داغ بود و ملکه ی سرزمین اهرام؛ حرف از الیزابت تیلور بانوی پرده ی جادو در سالهای نه چندان دور سینمای آمریکاست که نقش های گونه به گونه اش؛ سوژه ی کلام ما در این شماره ی چهره شده است…”

دانلود