زنگ سلامت دوشنبه 21 شهریور 1401

در سیصد و نوزدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) نگاهی خواهیم داشت به فیزیوتراپی و مدیریت تنگی کانال نخاع در گفتگو با دکتر جمالی. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب