چالش – قسمت یکصد و دوازدهم

موضوع برنامه: آیا می توان اقتصاد ایران را بازسازی کرد؟
میهمانان برنامه: آقایان جهانگیر لقایی، فرخ زندی و جمشید اسدی

یوتیوب فایل صوتی