نگاه جمعه 28 شهريور

در ادامه چند شماره ی پیشین نگاه به گفتگو با خانم دکتر ساناز الستی رییس مرکز مطالعات اعدام در جهان و استاد دانشگاه حقوق می پردازیم، سپس گفتگو با آقای عباس شیرمحمدی (عکاس معروف شمار زیادی از روسای جمهور ایالات متحده آمریکا) را ادامه می دهیم و نگاهی خواهیم انداخت به خاطرات ایشان. با ارسال نظرات خود ما را از دیدگاه هایتان در ارتباط با این برنامه آگاه سازید. منتظر شما عزیزان هستیم.

یوتیوب دانلود