تفسیر خبر جمعه 11 شهریور 1401

پیامدهای برنامه هسته ای جمهوری اسلامی برای مردم ایران!
آیا توافق هسته ای به نتیجه خواهد رسید؟

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه 11 شهریور | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم