چمتا شنبه 22 شهريور – محمد عبد الوهاب

“آهنگساز نسل ها بود و از جمله ی ستوده شده ترین خواننده های دنیای عرب؛ خالق بسیاری از ترانه های جاودانه ی آن دیاران بود و دلیلی برای ارضای غرور ملی هم وطنانش؛ در این شماره ی چمتا دیگر بار به سرزمین فراعنه رفته ایم و همراه صدای ” محمد عبدالوهاب ” ترانه های به یادماندنی این سرزمین کهن را مروری دوباره کرده ایم…”

دانلود