سفير – مراسم بزرگداشت سيمين بهبهاني

برنامه این هفته سفیر اختصاص دارد به مراسم وداع با سيمين بانوی شعر و ادب فارسی. با ما همراه باشید.

یوتیوب دانلود