از هر دری سخنی – قسمت صد و پنجاه و یک

انتشارات ناکجا میزبان اورنگ قلیخانی برای معرفی تازه ترین کتابش مثلث عشق پارسی که با حضور لیلا صابر و حمیدرضا جاودان و کامران گرانمایه روخوانی و سپس با حاضرین و پرسش و پاسخ ادامه یافت.

دانلود