زنگ سلامت دوشنبه 10 مرداد 1401

در سیصد و شانزدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) اشاره ای خواهیم داشت به دوم مرداد روز ملی فیزیوتراپی و به فواید، مدیریت و نحوه پیاده روی با آرتروز زانو خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب