نگاه جمعه 21 شهریور

در ادامه چند شماره ی پیشین نگاه به گفتگو با خانم دکتر ساناز الستی رییس مرکز مطالعات اعدام در جهان و استاد دانشگاه حقوق می پردازیم، در ادامه با دکتر اسماعیل نوری علا خواهیم بود و سری می زنیم به خاطرات ایشان پیرامون فعالیت های فرهنگی و هنری پیش از انقلاب. با ما همراه باشید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب دانلود