از هر دری سخنی – قسمت صد و چهل و نه

کنسرت نادر آقاخانی با شاگردان ایرانی فرانسوی اش که هر سال در پایان دوره آموزش نواختن سازها انجام میگیرد. این بار خانم ها میترا و مینا و آقایان پیر و برتران و همینطور میهمان افتخاری محمد رضا صفایی.

دانلود