زنگ سلامت دوشنبه 27 تیر 1401

در سیصد و پانزدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به درمان و مدیریت دیسک کمر با فیزیوتراپی خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب