پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 14 تیر 1401

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده، نگاهی خواهیم داشت به مدرک تقلبی دکترای ابراهیم رییسی و سخنان بی سر و ته وی در ارتباط با ظریف، سخنان آخوندی دروغگو در ارتباط با رستم شاهنامه، سخنان خمینی در ارتباط با رییس جمهور آمریکا و حرف های هاشمی رفسنجانی پیرامون کشور داری. در ادامه به دیگر رویدادهای مهم ایران و منطقه نیز خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم