زنگ سلامت دوشنبه 13 تیر 1401

در سیصد و چهاردهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به قدردانی از زحمات کادر درمان و پیشگیری و مدیریت آرتروز خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب