گذري و نظري يکشنبه 16 شهريور

“گذری و نظری” چهار اپیزود دارد. بخش اول سیروس آموزگار و “آدم ها، آی آدم ها” ، بخش دوم احمد احرار و “در گذرگاه زمان”، بخش سوم نعمت آزرم و “فرهنگ ایران در آیینه شعر پارسی”، بخش چهارم محمد جلالی، میم سحر و “گفته ها و نگفته ها”. با ما همراه باشید و دیدن این برنامه ی زیبا را از دست ندهید.

یوتیوب دانلود