ايران و جهان در هفته اي که گذشت يکشنبه 16 شهريور

همراه با فریبا شیرازی نگاهی داریم به مهمترین تحولات ایران و جهان در هفته ی گذشته. در این برنامه گزارشی داریم در ارتباط با دیدار رهبر جمهوری اسلامی با اعضای مجلس خبرگان و تاکید وی بر ضرورت افزایش جمعیت در ایران، در ادامه گفتگویی داریم با آقای عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کومله کردستان ایران پیرامون نگرانی های جهانی از عملکرد داعش و چالش های کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی در مقابله با گسترش نفوذ آنان. با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز در جریان اهم اخبار قرار دهید.

یوتیوب دانلود