زیر آسمان پاریس شنبه 15 شهریور

در ابتدای سفر به زیر آسمان پاریس این هفته سری می زنیم به “انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس” و سخنان چند تن از کنشگران سیاسی و اجتماعی را در ارتباط با موضوع “خشونت در جامعه ایران” می شنویم. سپس همراه با داریوش کدیور روزنامه نگار ایرانی فرانسوی گزارشی داریم از “قطار اریان اکسپرس” که توسط ایشان مقاله ای در همین زمینه در نشریه میدلیست به چاپ رسیده است. با ما همراه باشید و سفر به زیر آسمان پاریس را از دست ندهید. همچون همیشه منتظر شنیدن نظرات شما هستیم.

یوتیوب دانلود