از هر دری سخنی – قسمت صد و چهل و پنج

کودکان تاریکی کاری است که توسط رضا جعفری و سپیده شکری نوشته شده و حمیدرضا جاودان علاوه بر بازیگری آن را کارگردانی کرده است. نت ها و نوازندگی نی به عهده مسعود جاهد است. انتشارات ناکجا میزبان این مراسم بود.

دانلود