چمتا شنبه 15 شهریور – سامی دیویس جونیور

“داستان یک عمر زندگی در روی صحنه، حکایت مواجهه با تبعیض های نژادی و مذهبی و قومی؛ و قصه ی زخم خوردن ها و غم به دل نیاوردن های پی در پی… در این شماره ی چمتا بار دیگر سراغ سیاهان مهاجر آمریکایی را گرفته ایم و زندگی یکی از برجسته ترین هنرمندان تاریخ موسیقی و سرگرمی را مروری دوباره کرده ایم…”

دانلود