پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 31 خرداد 1401

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده اشاره ای به درگذشت استاد مهدوی دامغانی خواهیم نمود، سپس به بررسی و تحلیل تداوم تظاهرات و اعتراضات معلمین در سراسر کشور، اظهارات ابراهیم رئيسی در ارتباط با خاندان پهلوی و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم