از هر دری سخنی – قسمت صد و چهل و چهار

نمایشنامه ای از استاد ابراهیم مکی بنام پرسشنامه با بازیگری مرضیه علیوردی و کارگردانی و بازیگری منوچهر نامور آزاد

دانلود