از هر دری سخنی – قسمت صد و چهل و سه

انجمن فرهنگی وال دومارن مراسم رونمایی از ۲۷ اثر نمایشنامه های استاد ابراهیم مکی را که به تازگی انتشار یافته برگزار کرد و بازیگران و هنرمندان سرشناس سه کار تاتری را اجرا کردند.

دانلود