ایران و جهان در هفته ای که گذشت شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای خبری در هفته گذشته. با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز در جریان اخبار قرار دهید.

دانلود فایل صوتی