چمتا شنبه 8 شهریور – پتسی کلاین

” صدایی قوی و پر احساس و انتخاب ترانه هایی با زیباترین صور عاشقانه… در این شماره ی چمتا سراغ پتسی کلاین نخستین زن موسیقی کانتری آمریکا را گرفته ایم که زندگی اش به قصه می مانست و مرگش، قصه تر از قصه… ”

دانلود