نگاه چهارشنبه 5 شهریور

در نیمه ی نخست این شماره از نگاه به ادامه گفتگو با دکتر اسماعیل نوری علا می پردازیم پیرامون فعالیت های فرهنگی و هنری ایشان. سپس با دکتر علی نیری فیزیکدان و استاد دانشگاه و دکتر حسام نوذری استاد دانشگاه نگاهی می اندازیم به مبحث پیدایش کائنات و کارکرد علم پزشکی در فضا. با ما همراه باشید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود