یکی بود یکی نبود چهارشنبه 5 شهریور

برنامه هفتاد و یک ` یکی‌ بود، یکی‌ نبود ` که شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. از سیمین بانو بهبهانی‌ میگویم که همچنان آوازه تازه‌ای از نام و شعر و شخصیت او آغاز شده ، حتی برای آنانی‌ که شعری از او نخوانده اند. و زن جوان دیگری که نام ایران و ایرانی‌ را در جهان پر آوازه ساخت . . . میرویم سراغ تماشای اعلامیه‌ای برای برادران که وقتی‌ به زیارت امام رضا میروند چگونه میتوانند تنها نباشند و برای آرامش روحی‌ آنان حتی میتوانند دختران ۱۴ ساله باکره را با ۱۰۰،۰۰۰ تومان بیشتر کرایه کنند و نامی‌ به این لیست بیچارگان و درماندگان خیابانی البته با موازین شرعی بیافزایند.

دانلود