ایران و جهان در هفته ای که گذشت یکشنبه 2 شهریور

همراه با فریبا شیرازی مروری داریم بر مهمترین رویدادهای ایران و جهان در هفته ی گذشته، همچنین گزارش های اختصاصی نیز چون روال پیشین برای شما تدارک دیده ایم که شما را به دیدن آن دعوت می نماییم. با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز در جریان اهم رویدادها قرار دهید.

یوتیوب دانلود