پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 9 فروردین 1401

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده نگاهی به جنگ پوتین در اکراین و مذاکرات دو طرف در استانبول خواهیم افکند. سپس همراه با شما خوبان به دیدن چند کلیپ خواهیم نشست و در ادامه اشاره ای به دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم داشت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم