پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 8 فروردین 1401

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی و تحلیل سفر حسین امیر عبداللهیان به لبنان، جنگ در اکراین و متوقف شدن روسها، تعارض و دوگانگی آمریکا در حذف سپاه پاسداران و گره توافق در احیاء برجام و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم