از هر دری سخنی – قسمت صد و سی و هشت

کنسرت نوروزی در پاریس با خانم فرشته نصر و همراهانش، دکتر مسعود میرشاهی مدیر انجمن نوروز درباره این جشن که در سیزده کشور برگزار میشود گفته های تازه ای دارد.

دانلود