مرغ سحر قسمت یکصد و هفتاد و هشتم – سه شنبه ۱۰ اسفند

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده به چهارمین بخش از برنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خواهیم پرداخت و در همین ارتباط به گفتگو با آقای رضا گوهرزاد تحلیل گر و برنامه ساز تلویزیون خواهیم نشست. مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر محمد صدیق یزدچی اندیشه ورز و پژوهشگر فلسفه خواهیم نشست، و…

اعتراضات جوانان ایران: زمینه ساز فردائی روشن میهمانان: آقایان سعید بشیرتاش، محمدرضا حیدری و جهانگیر لقائی چهارشنبه ۶ مهر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و…