زنگ سلامت دوشنبه ۹ اسفند

در سیصد و یکمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به مدیریت زانوی پرانتزی با تمرین های فیزیوتراپی خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب