مرغ سحر قسمت یکصد و هفتاد و پنجم – سه شنبه ۱۹ بهمن

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده به گفتگو با آقای حسین سماکار مدیر امور مالی و برنامه و بودجه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خواهیم پرداخت. مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده نگاهی خواهیم داشت به تجمعات گسترده اعتراضی در سراسر ایران و شجاعت دانشجویان و دانش…

هنرمندان در همراهی با هموطنان میهمانان: نیمه اول: امید طوطیان نیمه دوم: سعید محمدی سه شنبه ۱۲ مهر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰…