مرغ سحر قسمت یکصد و هفتاد و پنجم – سه شنبه ۱۹ بهمن

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده به گفتگو با آقای حسین سماکار مدیر امور مالی و برنامه و بودجه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خواهیم پرداخت. مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر محسن سازگارا عضو شورای مدیریت گذار خواهیم نشست، و به رویدادهای…

حضرت علی و سازمان ملل متحد! و خبرهای ویژه ی دیگر از جمهوری فقیه پنجشنبه ۳۰ شهریور | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰ [button…