زنگ سلامت دوشنبه ۱۸ بهمن

در دویست و نود و نهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) نگاهی به سی و دومین گنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران و لزوم دانش بیشتر آحاد مردم از این علم خواهیم افکند. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب