چهارسو شنبه 18 مرداد

در این شماره ی چهارسو از ادبیات شیرین ایتالیا و گراتزیا دلدا خواهیم گفت، از آلفرد هیچکاک سراغ خواهیم گرفت و یادی خواهیم کرد از تونی اسکات آمریکایی . همچنین در سالروز خاموشی مرشد ترابی نگاهی خواهیم داشت به هنر نقالی. باله ی بیداری فلورا،انیمیشنی کوتاه و دیدنی و معرفی کتابی تازه هم دیگر بخشهای مجله ی فرهنگی و هنری ما خواهند بود.

دانلود