پادکست سکولار دموکرات ها / آلترناتیو سازی

بخشی از سخنان آقای مراد ویسی در مهستان جنبش سکولار دموکراسی

#اسماعیل_نوری_علا
#سکولاریسم_سیاسی
#حزب_سکولار_دموکرات_ایرانیان

یوتیوب