ایران سازان دوشنبه ۱۵ آذر

شما را به دیدن بخش یکصد و شصت و پنجمین برنامه ایران سازان دعوت می کنیم. در این برنامه به میزبانی آقای منصور اسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی، به گفتگو با آقای علی عبدالرضایی در ارتباط با اعتراضات مردم اصفهان خواهیم نشست . با ما همراه باشید و نظرات خود را برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب