ویژه برنامه آینه – جمعه ۱۲ آذر

قسمت هشتاد و دوم – جام و جان دکتر محمد نواب (تفکر انتقادی – بخش ششم)
میهمان برنامه : دکتر محمد باقری – پژوهشگر با UCLA

دانلود