ایران سازان دوشنبه ۸ آذر

شما را به دیدن بخش یکصد و شصت و چهارمین برنامه ایران سازان دعوت می کنیم. در این برنامه به میزبانی آقای منصور اسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی، گفتگویی با آقای علی عبدالرضایی در ارتباط با آبان خونین خواهیم داشت . با ما همراه باشید و نظرات خود را برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب