ویژه برنامه آینه – جمعه 5 آذر

قسمت هشتاد و یکم – جام و جان دکتر محمد نواب (تفکر انتقادی – بخش پنجم)
میهمان برنامه : دکتر محمد باقری – پژوهشگر با UCLA

دانلود