چمتا شنبه 4 مرداد – سالواتور آدامو

“دیگر از اصحاب موسیقی آرام و بی دغدغه است و مرد خوش آواز زبان های لاتین. در این شماره ی چمتا دیگر بار به سراغ موسیقی و ترانه های ماندگار اروپا رفته ایم و همراه آثار و احوال ” سالواتوره آدامو ” خاطرات روزهای شیرین دهه ی شصت و هفتاد را مروری دوباره کرده ایم…”

دانلود