زنگ سلامت دوشنبه ۱ آذر

در دویست و نود و یکمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به گفتگو با استاد محمد یگانه در ارتباط با آسیب های ناشی از نوازندگی دوتار خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

یوتیوب