ایران و جهان در هفته ای که گذشت شنبه 4 مرداد

مرور مهمترین رویدادها و تحولات خبری ایران و سایر نقاط جهان با فریبا شیرازی. گزارش ها و مصاحبه های اختصاصی نیز همچون همیشه برای شما تدارک دیده ایم. با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز در جریان اهم اخبار قرار دهید.

یوتیوب دانلود